Arven etter bestemor

Som voksen, bli man bevisst på det man opplevde som barn, som for eksempel den håndbårne og handlingsbårne kunnskapen vi tilegnet oss gjennom lek og daglige gjøremål sammen med bestemor. Sansene våre er et fint apparat som gjør at vi kan oppfatte sammenhengen mellom lukt, smak, syn og hørsel. I barndommen ble dette apparatet brukt … Read more